A Történeti Antropológia Program keretében 2002 tavaszán alakult meg a Történeti Kollégium, mint tanárok és hallgatók önkéntes társulása. Célja egy olyan képzés létrehozása volt, mely egyrészt rendszerezett formában korszerű és elmélyült történeti ismereteket nyújt (különös tekintettel a történeti diszciplína történetére, elméletére, modern ágaira és a társadalomtudományokkal való kapcsolódásaira), másrészt tutoriális formában állandó segítséget ad a többletmunkát vállaló hallgatónak önállóan választott céljainak elérésében (mind az egyetemi képzéssel összefüggő, mind az attól független kutatómunkájában). A Történeti Kollégium által adott képzés nem akarja helyettesíteni a Karon folyó történészképzést, hanem azt kiegészíteni és elmélyíteni szeretné, ugyanakkor nyitva áll minden érdeklődő számára.

A képzés részei: 1. rendszeres tutoriális foglalkozások (3-4 hetente, de legalább 5 alkalommal egy szemeszterben) a kiválasztott tutorral: tanácsok az egyetemi tanulmányokat illetően (kurzusválasztás, dolgozatok, vizsgákra való felkészülés); az egyéni kutatómunka figyelemmel kísérése és kezdetben irányítása; majd a választott szűkebb kutatási terület szakértőivel kapcsolatok létesítése. 2. tanévenként két szeminárium, amelyeket a tutorral való megegyezés szerint kell felvenni (túl az egyetemi kötelezettségeken).

A Történeti Kollégium hallgatói 2002 őszétől végzik munkájukat a tutorok irányításával.
A hallgató félévente köteles beszámolni munkájáról a Kollégium előtt, a Kollégium évente szavaz ennek elfogadásáról vagy elutasításáról. A hallgatók megerősítésüket követően általában a felvételüket követő félév végétől – teljes joggal részt vesznek a Kollégium döntéseiben. A Kollégium minden májusban és decemberben közgyűlést tart, és minden szemeszterben felvételit hirdet. Tutorként a velük való megegyezés alapján választhatóak a Történeti Kollégium tanár, illetve végzett senior tagjai.

A kredites képzés kifutásával a Történeti Antropológia Program 2010 júniusában megszűnt. A Történeti Kollégium tovább működik.