Történelemtudományok Doktori Iskola Társadalom- és gazdaságtörténet program

Az 1993 óta működő PhD program a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékhez kapcsolódik. Az ELTE BTK az egyetlen bölcsészeti kar ma Magyarországon, ahol ilyen jellegű önálló tanszék működik, s alapításától kezdve mindmáig maga mögött tudhatja a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület által mozgósítható szellemi és hálózati energiákat.

Az eredeti alapító dokumentumban megfogalmazott cél az volt, hogy „a kronologikus eseménytörténeti szemléletet felváltsa a probléma-centrikus megközelítés.” S a hosszú időtartamú folyamatok vizsgálatával lehessen ellensúlyozni a szűkebb korszakokba zárkózás hátrányait.

Ma is valljuk, hogy „az eseménytörténet újjászületése” korában is másfajta történelmet ír, aki egy társadalomtudományos történeti műhelyben iskolázódott.
A programot eredetileg elsősorban a várostörténeti specializáció és az összehasonlító nemzetközi szemlélet jellemezte. Az eddigi irányultságot megtartva a társadalom- és gazdaságtörténeti kínálat bővítésével olyan új témák és irányzatok, valamint ehhez kapcsolódó stúdiumok honosítására törekszünk, mint a mikrotörténelem és a történeti antropológia, a mindennapi élet története (Alltagsgeschichte), a vállalattörténet (Business History), új kultúrtörténet (New Cultural History), vagy az orális történelem (Oral History).

Számos doktoranduszunk folytatott ösztöndíjasként tanulmányokat a Leicesteri Egyetem Várostörténeti Központjában. A program vezetője: Kövér György CSc, az MTA doktora, egyetemi tanár 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. E-mail: kover.gyorgy@btk.elte.hu

Részletesebben a programról és a jelentkezésről