Az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék az európai társadalmak, gazdasági folyamatok és kultúrák történetével foglalkozik a kora újkortól a 20-21. századig. Magyarország társadalomfejlődését, gazdaságát és szellemi életét európai kontextusba ágyazva oktatjuk és kutatjuk, figyelmet fordítva a kölcsönhatásokra és transzferekre.

Profilunk olyan területeket ölel fel, mint a politika társadalomtörténete, a középosztályok és az elitek története, a mikrotörténelem, a várostörténet, a társadalmi nemek, kisebbségi csoportok és társadalmi konfliktusok kutatása, a médiatörténet,  a kultúrtörténet, a magán- és a mindennapi élet története,  a test és a szexualitás története, a család-, háztartás- és népesedéstörténet, az agrártörténet, valamint a gazdaságtörténet számos ága a vállalkozástörténettől a bank- és hitelrendszerek tanulmányozásán át a piacgazdaság és a globalizáció kérdésköréig. A tanszék oktatási tevékenységében fontos szerepet játszik az elmélet és a historiográfia, valamint a társadalomtudományos szemlélet átadása. A történetírás modern irányzatainak, iskoláinak ismeretére építve diákjaink a kutatási módszerek tág spektrumával ismerkedhetnek meg.

A 1991-ben alapított Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék két és fél évtizede van jelen aktívan a történészképzés mindhárom szintjén. A tanszék a rendszerváltás sodrában, 1991 tavaszán jött létre. Első vezetője Bácskai Vera (1930-2018), alapító tagjai Benda Gyula (1943-2005), Gál Katalin, Halmos Károly, Hegedűs B. András (1930-2001) és Vári András (1953-2011) voltak. A tanszék vezetését 1995-ben Gerő András vette át. A tanszékhez kötődő doktori program (jelenlegi nevén Társadalom- és Gazdaságtörténet Doktori Program) szintén 1995-ben kezdte meg működését az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola keretein belül.

A Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék kezdettől fogva azt tartotta feladatának, hogy a modernebb történeti felfogásokat képviselje a történelem szakos oktatásban. A tanszék ma is céljának tekinti azt, hogy felkészült, nemzetközileg tájékozott, széles látókörű szakembereket képezzen, akik tanulmányaik alatt támogató és ösztönző közegre, valódi szellemi műhelyre találnak nálunk.