Lélek és történelem – A Történeti Kollégium interdiszciplináris konferenciája

A Történeti Kollégium interdiszciplináris konferenciája
2018. október 17., szerda, 09.00-cca. 16.00
ELTE BTK Történeti Intézet, Szekfű Gyula Könyvtár,
Budapest, VIII. Múzeum krt. 6-8., I. emelet 115-117.

A pszichológia és história összefonódását már a múlt század első harmadában deklarálta a mélylélektan atyja, Sigmund Freud: történésznek, pontosabban archeológusnak tekintette magát, aki a terápiás szövegekből képes felfejteni a páciens életének korábbi eseményeit, történéseit. A páciens-szövegek – értve ez alatt a nonverbális megnyilvánulásokat is – ma is kulcsfontosságúak a dinamikus szemléletű terápiákban, melyeket vizsgálva érthetővé válik az elakadás, a patológia. De a történeti forrásoknak is kitűnő partnere a lélektan: elsősorban a korábban nem, vagy csak kevéssé becsült forrásokra gondolhatunk, a személyes élet objektivációira (pl. naplók, levelezések), amelyek elénk tárják a szerző legbensőbb gondolatait, vágyait, motivációit. A történeti forrás tehát „meglelkesülhet”, élettelivé válhat. Mivel a két tudományág határa nincs pontosan kijelölve, a pszichohistória művelése komoly felkészültséget kíván. Indokolt és termékeny lehet ezért a két terület szempontjainak egymásra vonatkoztatása, kölcsönhatásainak feldolgozása, számbavétele. Erre tesz a konferencia szerény kísérletet.

PROGRAM

9.00- PAPP Barbara ─ Köszöntő

Megnyitó
HALMOS Károly (Történeti Kollégium) – Bevezető

TÖRTÉNELEM ÉS PSZICHOLÓGIA

Elnök: HALMOS Károly, ELTE BTK Történeti Intézet

9.10-9.30 PLÉH Csaba, Közép-európai Egyetem
Maurice Halbwachs öröksége és a mai emlékezetpolitikák

9.30-9.50 HORVÁTH J. András, Budapest Főváros Levéltára
A személyes irathagyaték mint mentális lenyomat

9.50-10.10 NAGY Ágnes, Budapest Főváros Levéltára
Családi meghatározottságok és egyéni választások

10.10-10.30 KÖVÉR György, ELTE BTK Történeti Intézet
A történész és a „viszontáttétel”

10.30-10.50 VINCZE Orsolya, KISS SEBASTIAN, VISI Boglárka, PTE BTK Pszichológia Intézet
A történelem magyarázatai. Túl az oktulajdonítás klasszikus megközelítésein

10.50-11.10 VITA

11.10-11.40 SZÜNET

EGÉSZSÉG, BETEGSÉG, GYÓGYÍTÁS

Elnök: KRÁSZ Lilla, ELTE BTK Történeti Intézet

11.40-12.00 PUREBL György, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet
Dichotómia, komplementaritás vagy holizmus? Az éjszakáról való gondolkodás a keleti, nyugati és törzsi kultúrákban és ezek kapcsolata a bioritmussal

12.00-12.20 VÉR Eszter Virág, ELTE BTK Történeti Intézet
A traumatizáló Habsburg-család. Rudolf trónörökös gyermekkora

12.20-12.40 KOVÁCS Janka, ELTE BTK Történeti Intézet
„Ez a nyavalya nem halálos ugyan, de terhes és hosszas szokott lenni…” A lélek és elme betegségeinek interpretációi a házipatikák tükrében a 18–19. század fordulóján

12.40-13.00 LÁSZLÓFI Viola, ELTE BTK Történeti Intézet
Az elmebetegek helye az államszocialista társadalomban. A munkaterápia intézményesítése 1952 és 1964 között Magyarországon

13.00-13.15 VITA

13.15-14.00 EBÉDSZÜNET

A TÖRTÉNELEM TERHE

Elnök: HARMATTA János, OORI

14.00-14.20 HÁRDI Lilla, Cordelia Alapítvány a Szervezett Erőszak Áldozataiért
A történelem viharában. Betegekről, gyógyítókról, segítőkről és a történelem más elszenvedőiről

14.20-14.40 PAPP Barbara, ELTE BTK Történeti Intézet
Elveszett ünnepek Holokauszt-túlélők családtörténetei

15.00-15.20 LUGOSI András, Budapest Főváros Levéltára
A nagyváros, mint a felejtés tere

14.40-15.00 KUNT Gergely, Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet
Megküzdési stratégiák megerőszakolt nők naplóiban (1944-45)

15.20-15.35 VITA

15.35-15.45 ZÁRSZÓ0001