Historiográfia – Társadalomábrázolás a történetírásban

Halmos Károly
(előadás BA)